Browse By

Tag Archives: siyasi partiler

SİYASİ PARTİLER NASIL KURULUR? SİYASİ PARTİLER YASASI

PARTİLERİN KURULMASI Siyasî partiler, milletvekili seçilme yeterliğine sahip en az otuz Türk vatandaşı tarafından kurulur. MADDE 8 – (Değişik 1. fıkra: 4778 – 2.1.2003 / m.6) Siyasi partiler, partiye üye olma yeterliğine sahip en az otuz Türk vatandaşı tarafından kurulur. Siyasî partilerin genel merkezi Ankara’da

SİYASİ PARTİLER ORTAYA ÇIKIŞLARI, KÖKENLERİ, FONKSİYONLARI, SİYASİ PARTİ ÇEŞİTLERİ

SİYASİ PARTİLER ORTAYA ÇIKIŞLARI, KÖKENLERİ, FONKSİYONLARI, SİYASİ PARTİ ÇEŞİTLERİ Partiler, bir program etrafında toplanmış, siyasal iktidarı elde etmek ya da paylaşmak amacını güden, sürekli bir örgüte sahip kuruluşlardır. Bütün partilerin ortak hedefini oluşturan “siyasi iktidarı ele geçirmek veya paylaşmak”, onları diğer sosyal gruplardan, özellikle siyasi

1980 ÖNCESİ MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1980 ÖNCESİ MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ Türk Siyasal hayatının önemli parçalarından biri olan MHP’nin tarihsel sürecini ve 1980 darbesine kadar süre zarfında ki süreci anlatacağız. Osmanlı’yı dağılma sürecine götüren en önemli olaylardan biri de Fransız İhtilalidir.Fransız İhtilali muhafazakarlar karşısına özgürlükçü kral karşıtı bir milliyetçi kesimi ortaya

ücretsiz ilan