Browse By

Tag Archives: laiklik

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN TEMEL İLKELERİ

Devletin Temel İlkeleri Cumhuriyetçilik Anayasanın birinci maddesinde devletin şekli cumhuriyet olduğu yer almaktadır. Cumhuriyet, egemenliğin halka ait olduğu bir yönetim biçimidir. Karşıtı Monarşidir. İnsan Haklarına Saygılılık Anayasanın ikinci maddesinde Türkiye devletinin insan haklarına saygılı bir devlet olduğu belirtilmiştir. Devletin temel amaç ve görevleri arasında kişilerin

SİYASET ÜZERİNE DİNSEL TARTIŞMALAR

SİYASET ÜZERİNE DİNSEL TARTIŞMALAR Siyaset üzerine bir çok çalışmalar, tartışmalar yapılıyor, yapılmasıda doğal ama siyasetin temel tartışmalarından bir olan ve tarih boyunca da sürekli tartışma-çatışmalara neden olmuş siyasetin din ile ilişkisini ortaya koymamız gerek. Gündem hızla değişirken, laiklik ilkesinin anayasada olup olmaması tartışılıyorken, aslında laiklik

LAİKLİK DENEYİMİMİZ STATÜKOCULUKTAN GELİYOR

LAİKLİK DENEYİMİMİZ STATÜKOCULUKTAN GELİYOR Bizim laiklik deneyimlerimiz, tek parti uygulamaları ve özellikle 28 şubat süreci boyunca oluşan tablodan ibaret. Bir sağ muhafazakar kişinin (28 Şubatı gören, yaşayan), laiklik ile ilgili algısı son derece olumsuz bir tablo çizmesi bence normal bir durum. Çünkü o zamanlar Statükocuların

LAİKLİK NEDİR, GEREKLİ MİDİR?

  LAİKLİK NEDİR, GEREKLİ MİDİR? Laiklik, bize ilkokulda, ortaokulda yada lise öğrettikleri gibi, kısaca ‘Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması’dır. Doğru bir tanım mıdır, bu tartışılır ama, Laiklik ilkesi, 1982 Anayasa’sının  değişmez ve değiştirilmesi teklifte edilemez olan ilk 4 maddesi içindede yer alır. Laiklik ilkesi

ücretsiz ilan