Browse By

Tag Archives: KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ: KÜTAHYA-ESKİŞEHİR SAVAŞLARI

Kütahya-Eskişehir Savaşları II.İnönü Muharebesi’nden sonra sıkı hazırlanan Yunan ordusu Anadolu’ya büyük bir ordu ile gelerek 10-24 Temmuz 1921 tarihleri arasında bir taarruz daha başlattı. Türk ordusu bu saldırıya hazırlıksız yakalandı ve çekilmek zorunda kaldı. Büyük kayıplar vermek istemeyen Mustafa Kemal ordunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesi emrini

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ: 2.İNÖNÜ SAVAŞI

II. İnönü Savaşı Londra Konferansı’ndan sonuç alamayan İtilaf Devletleri Londra konferansı kararlarını TBMM ye kabul ettirebilmek için Yunanlıları yeniden saldırıya geçirdiler. Yunanlılar ayrıca birinci İnönü savaşının intikamını almak istiyorlardı. Afyon ve Eskişehir üzerinden taarruza geçen Yunan kuvvetlerini İsmet Bey komutasındaki Türk ordusu İnönü’de ikinci kez

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ: SAKARYA SAVAŞI

23 Ağustos – 13 Eylül 1921 Kütahya Eskişehir savaşını kazanan Yunanlılar İngilizlerin de yardımıyla ile Ankara’yı alarak TBMM ye son darbeyi indirmek istiyorlardı. M. Kemal Paşa’nın belirlediği “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır” taktiğiyle savunma savaşı yapmıştır. Savaş 22 gün 22

ücretsiz ilan