Browse By

Tag Archives: İŞİD

DİNİ FUNDAMENTALİZM VE TERÖR

DİNİ FUNDAMENTALİZM VE TERÖR Dünyayı saran terör saldırılarının olduğu şu günlerde, terörün niteliğine baktığımız zaman, dini nedenler ile yapıldıkları, mevzu bahis olan İŞİD’in kendi gibi düşünmeyen, Müslüman, Hristiyan, Yahudi ve diğer tüm dinlere mensup insanları hedef alıp, din adına katlettiğini görüyoruz. İşin daha vahim kısmı

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ŞİDDET DIŞINDA OLUŞTURDUKLARI TOPLUMSAL SORUNLAR

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ŞİDDET DIŞINDA OLUŞTURDUKLARI TOPLUMSAL SORUNLAR Şu sıralarda gündemin başat konularından biri olan terör örgütleri sadece bir şiddet sorunsalı olmadığı gibi, tüm topluamun psikolojik yapısınada büyük zararları olan, devletin yönetim yapısından tutun da ,devlet gelenekleri bile bu şekide değişmektedir.   Türkiye’de son dönemlerde yaşanan

AB’NİN BAŞKENTİ BRÜKSEL’DE PATLAMA VE BU PATLAMANIN OLASI ETKİLERİ

AB’NİN BAŞKENTİ BRÜKSEL’DE PATLAMA VE BU PATLAMANIN OLASI ETKİLERİ Bugün Brüksel havalimanın da ve metrosunda patlamalar yaşandı. AB’nin başkenti Brüksel özellikle İŞİD terör örgütünün hedef noktası haline geldi.  Havaalanında ki saldırının bir intihar saldırısı olduğunu ve saldırıdan öncede silah seslerinin duyulduğunu öğrendik. Metrodaki saldırının şuan

3.DÜNYA SAVAŞI TEORİLERİ- MEZHEPSEL VE DİNLER ARASI ÇATIŞMALAR

MEZHEPSEL VE DİNLER ARASI ÇATIŞMALARDAN DOĞACAK 3.DÜNYA  SAVAŞI  TEORİSİ Bir teoride mezhepsel ve dinsel kökenli nedenler ile ortaya çıkacak sorunlar ile bir dünya savaşının ortaya çıkacağı teorisidir. Bu teori binlerce yıldır gündem de olan hali hazırda tarihte pek çok savaşların bu yüzden çıktığı ortadadır. Bu

ücretsiz ilan