Browse By

Tag Archives: eşitlik

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN TEMEL İLKELERİ

Devletin Temel İlkeleri Cumhuriyetçilik Anayasanın birinci maddesinde devletin şekli cumhuriyet olduğu yer almaktadır. Cumhuriyet, egemenliğin halka ait olduğu bir yönetim biçimidir. Karşıtı Monarşidir. İnsan Haklarına Saygılılık Anayasanın ikinci maddesinde Türkiye devletinin insan haklarına saygılı bir devlet olduğu belirtilmiştir. Devletin temel amaç ve görevleri arasında kişilerin

LAİKLİK NEDİR, GEREKLİ MİDİR?

  LAİKLİK NEDİR, GEREKLİ MİDİR? Laiklik, bize ilkokulda, ortaokulda yada lise öğrettikleri gibi, kısaca ‘Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması’dır. Doğru bir tanım mıdır, bu tartışılır ama, Laiklik ilkesi, 1982 Anayasa’sının  değişmez ve değiştirilmesi teklifte edilemez olan ilk 4 maddesi içindede yer alır. Laiklik ilkesi

ücretsiz ilan