Browse By

Tag Archives: din

DİNİ FUNDAMENTALİZM VE TERÖR

DİNİ FUNDAMENTALİZM VE TERÖR Dünyayı saran terör saldırılarının olduğu şu günlerde, terörün niteliğine baktığımız zaman, dini nedenler ile yapıldıkları, mevzu bahis olan İŞİD’in kendi gibi düşünmeyen, Müslüman, Hristiyan, Yahudi ve diğer tüm dinlere mensup insanları hedef alıp, din adına katlettiğini görüyoruz. İşin daha vahim kısmı

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ŞİDDET DIŞINDA OLUŞTURDUKLARI TOPLUMSAL SORUNLAR

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ŞİDDET DIŞINDA OLUŞTURDUKLARI TOPLUMSAL SORUNLAR Şu sıralarda gündemin başat konularından biri olan terör örgütleri sadece bir şiddet sorunsalı olmadığı gibi, tüm topluamun psikolojik yapısınada büyük zararları olan, devletin yönetim yapısından tutun da ,devlet gelenekleri bile bu şekide değişmektedir.   Türkiye’de son dönemlerde yaşanan

SİYASET ÜZERİNE DİNSEL TARTIŞMALAR

SİYASET ÜZERİNE DİNSEL TARTIŞMALAR Siyaset üzerine bir çok çalışmalar, tartışmalar yapılıyor, yapılmasıda doğal ama siyasetin temel tartışmalarından bir olan ve tarih boyunca da sürekli tartışma-çatışmalara neden olmuş siyasetin din ile ilişkisini ortaya koymamız gerek. Gündem hızla değişirken, laiklik ilkesinin anayasada olup olmaması tartışılıyorken, aslında laiklik

ücretsiz ilan