Browse By

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI

Sürdürülebilirlik kavramı        

Sürdürülebilirlik kavramı, ekonomik ve teknolojik gelişmelere pararlel bir şekilde ortaya çıkan çevre sorunlarının önüne geçebilme ve ekosistemin korunması üzerine odaklanmıştır.Sürdürülebilirlik kavramının, kent kavramı ile birlikte ele alınması ise oldukça yeni bir olgudur. Fakat sürdürülebilir gelişmenin ögeleri olan çevresel, ekonomik, politik, sosyal, demografik, kurumsal ve kültürel amaçlar, sürdürülebilir kentleşme olgusunun bir parçası olarak ele alınabilir.Literatürde sürdürülebilir kentleşme ile ilgili kabul gören tanımlamalardan birkaçı şu şekildedir; ‘insan gereksinimlerine günümüz kentlerinden daha iyi yanıt veren ve kent sistemlerinin gelecek kuşakların gereksinimlerinin karşılanmasını engellemeyecek bir biçimde geliştirilmesini saplayan kent, veya ‘süreklilik içinde değişimi sağlamak amacıyla, sosyo-ekonomik çıkarların çevere ve enerjile ilgili kaygılarla uyumlu hale getirildiği kenttir.’

Bir kentteki sürdürülebilir kentleşmenin hedefleri ise şu şekilde tespit edilebilir;

1.Yaşam kalitesinin geliştirilmesi,

2.Gelişmede seçeneklerin bulunması,

3.Yoksulluğa karşı koyma,

4.İstihdam ve beslenme sorunlarının çözümü,

5.Sağlıkla ilgili temel gereksinimlerin karşılanması,

6.Biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi,

7.Teknolojide yeniden yapılanma,

8.Nüfus artışının denetim altına alınması,

9.Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı,

10.Temiz ve güvenilir su bulma,

11.Risklerin ortadan kaldırılması,[1]

 

Aslında sürdürülebilirlik kavramı kapsamında ideal bir kenttin, yani yerel yönetimlerin bu hedeflere ulaşmak için çalışması ve kent planlarını yapması lazımdır.

[1]             TOSUN, KARAKURT Elif. “Sürdürülebilir kentsel gelişim sürecinde kompakt kent modelinin analizi.” Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15.1 (2013): 103-120.

Be Sociable, Share!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Devamını oku:
MODERN KAMU YÖNETİMLERİNDE 5. ERK

MODERN KAMU YÖNETİMLERİNDE 5. ERK Çoğu insan, ‘5.erk nerden çıktı’  diyip, tepki göstermekte. Çoğu ülkelerde ise bu 5. Erk adeta...

CEZA HUKUKU-DERS NOTU

                                      CEZA HUKUKU   Ceza davalarında taraflar davalı veya davacı değildir. Bütün ceza davalarına kamu davası denir. Ceza kanunundaki suçlar...

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ İLE ALAKASI KISA TANIMLAR

SİYASET NEDİR ? Siyaset toplumun tümünü ilgilendiren ilişkileri son aşamada meşru zora dayanarak düzenleyen eylemler bütünü olarak tanımlanabilir. Siyaset Biliminin...

Kapat
ücretsiz ilan