Browse By

SİYASET FELSEFESİ NEDİR?

SİYASET FELSEFESİ NEDİR?

 

Siyaset; Arapça kökenli bir kelime olup, anlamı ise toplum ile devlet yapısının etkinliklerine denir.

Bu alana bakan disiplinler ise, Siyaset bilimi ve Siyaset Felsefesi’dir.

Siyaset bilimi, devlet şekillerini, siyasi olguları ve yönetim süreci içerisindeki olguları ele alır.

Siyaset felsefesi ise, tüm bu siyaset bilimi kavramlarının üzerine, sorular ve cevaplar üzerine gider. Mesela, siyaset, özgürlük, hükümet, meşrutiyet, mülkiyet, haklar ve hukuk, kavramları üzerine bu kavramlar ne anlama gelir, bunlara neden ihtiyaç vardır, hükümetin meşruyet kanalları nelerdir, kanun nedir, vatandaşın devlete karşı görevleri yada devletin vatandaşa karşı görevleri gibi pek çok soruların cevaplarını bulmaya çalışır.

Siyasetin problemlerini, siyasi sistemleri, siyasal hayvanlar olarak tanımlanan insanların belli bir siyasi sistem içindeki davranışlarını felsefeye özgü yöntemlerle ele alan felsefe dalı, daha çok normatif bir nitelik arz eden kavramsal araştırma türü; felsefenin, siyasi yaşamı konu alan, özellikle de devletin özü, kaynağı ve değerini araştıran dalıdır.

Siyaset felsefesi Eski Yunan döneminde ortaya çıkmış, aslında sürekli olarak devlet olgusunun meşruluğunu, devlet olgusunun vatandaşına ve vatandaşın devlete karşı görevlerini sorgulamış ve aslında devletleşme sürecinde ki uygarlık döneminden, tarihsel olarak ta o döneme uygun olarak devlet-birey, birey-devlet ve meşru devlet olgularını sorgular ve bir cevap ortaya koymaya çalışır.

Siyaset felsefesinin ele aldığı belli başlı konular şunlardır:

1. İnsanın gelişme süreci içinde, yönetimin ya da devletin kaynağı, doğası, amacı ve önemi.

2. Var olan, var olmuş olan devletlerin sınıflanması ve bu devletlerin oluşumunda etkili olan felsefe ya da görüşlerin incelenmesi.

3. İdeal düzen arayışları.

4. Ütopyaların yapısı ve bunların gerçekleşme şansları.

5. Bireyle devlet, itaat etmeyle özgürlük arasındaki ilişki, baskı, sansür ve yönetimin gücü.

6. Adalet, eşitlik, özgürlük, haklat ve mülkiyet gibi temel kavramların analizi.
Kısaca;

Siyaseti konu edinen bu iki disiplinin devlet ve yönetim olgusuna yaklaşımları birbirinden farklıdır. Siyaset bilimi; siyasette “olanı” inceler ve açıklar. Siyaset alanına giren tüm olguları, bilimsel yöntemlerle araştırır, genel sonuçlara ve yasalara ulaşmaya çalışır. Siyasal olaylarla ilgili değer yargılarında bulunmaktan kaçınarak objektif olmaya çalışır. Oysa siyaset felsefesi “olması” gerekeni ele alır. Var olandan hareketle olması gerekeni yani ideal olan devlet tanımını ve özelliklerini ortaya koymaya çalışır. Siyasal olaylarla ilgili değer yargılarında (iyi-kötü) bulunur. Var olmuş devletleri iyi ve kötü gibi değer yargılarında bulunur.
 

Be Sociable, Share!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Devamını oku:
GERİ KABUL ANLAŞMASIYLA TÜRKİYE’YE GELEN SURİYELİLER

GERİ KABUL ANLAŞMASIYLA TÜRKİYE’YE GELEN SURİYELİLER Avrupa Birliği ile Türkiye geçen ay anlaşmaya varmıştı. Türkiye Geri Kabul Anlaşmasıyla, Avrupa’ya illegal...

SİYASİ İDEOLOJİLER- LİBERALİZM

LİBERALİZM                              “Liberal” terimi, 14. Yüzyıl’dan beri...

BİLİM VE YANILGI ÜZERİNE (TAHA AKYOL)

Bilim ve Yanılgı Üzerine (Taha AKYOL) Yazar, kitabında Doğu-Batı arasındaki dönemsel ve tarihsel süreç içerisinde ki durumlarını ele alır.Doğu  medeniyetinin...

Kapat
ücretsiz ilan