Browse By

KENTLEŞME POLİTİKASI TEMEL KAVRAMLAR

Kentleşme Politikası Temel Kavramlar

 

1.Kentleşme Nedir?

Bir nüfus birikimi sürecidir.Sanayileşme ve ekonomik faaliyetlerin geliştiği ve gerçekleşmekte olan yerlere genel olarak kentleşme denir. Kentleşme, işbölümünü, uzmanlaşmayı örgütlenmeyi de beraberinde getirir.Kentleşen yerlerde bu 3 özelliğin çok geliştiğini görürüz.

 

2.Kentlileşme nedir?

Kentlileşmede 3 boyuttan bahsedebiliriz.

A:Mekansal Boyut: Bir kişinin kentte yaşamaya başlaması.

B:Ekonomik Boyut: Tarım dışı bir yer olması sebebiyle kentlileşenler yani göç ile gelenler tarım dışı sektörlerde çalışmaya başlarlar.Hizmet sektörü, sanayi gibi..

C: Toplumsal olarak Kentlileşme: Kentsel toplumla bütünleşmeyi, uyum sağlamayı açıklar.

 

3.Sanayi Kenti Nedir?

  1. yüzyılda ortaya çıkmaya başlayan ve tarım dışı üretimin yapıldığı, ticaretin geliştiği kentlerdir.Sanayi devrim, ile nüfus çoğalması olmuştur.Dünyanın tüm farklı bölgelerinde o dönemden itibaren bir kentleşme başlamıştır.

4.Bağımlı Kentleşme Nedir?

 

Manuel Castells tafarından kavramsallaştırılmıştır.Özellikle Kuzey Amerika ve Batı Avrupa ülkelerinde yer alan, ham madde ihracı yapan ve mamül ürün alan kentlerdir.Rio, Kalkuta, Mumbay gibi liman kentleridir.Geçiş yerleridir. Bu kentlerin özellikleri,

 

Yerli ve yabancı işadamlarının toplandığı yerlerdir.Kahire, İstanvul gibi şehirleri örnek gösterebiliriz.

 

Kapitalist sistemin geçiş yeridir.Sömürge şehirleridir.

 

Bu şehirlerde sermaye odaklı bir ekonomi var.Emek gücü yok. İşçiler kayıt dışı yada hizmet sektörüne yönelik daha çok istihdam edilirler.

 

5.Kalkınma Nedir? Sürdürülebilir kalkınma nedir?

Bir toplumda ulaşılması arzu edilen her türlü gelişme  ve değişmelerdir.(kalkınma)

Tarihsel kalkınma, İnsan odaklı kalkınma gibi çeşitleri vardır.Burada ki ayrımlarda konu ile ilgili arzu edilen seviyelere gelmek için yapılan çalışmalardır.

 

6.Sürdürülebilir kalkınma Kavramı?

 

En basit olarak çevre kaygısıdır. Ham madde ve çevrenin kirletilmesi konusundaki baskılar yapılması gerekir.İlk olarak 1952 yılında İngilterede 4000 kişi  hava kirliliğinden olmuştur.Yaşanılabilir bir dünya için yapılan çalışmalar bu ‘sürdürülebilirlik’ kavramıyla adlandırılır.

 

7.Köy-kent kavramı nedir?

Kır nüfusunu kırda tutmaya yönelik bir çalışmadır.1960’lı yıllarda Türkiye’de de uygulanmaya çalışıldı.Köy-kent kavramı kırı geliştirme projesiir.İngiltere’de bu kavram çerçevesinde Bhçe kent projesi hayata geçirilmiştir.Dış etarafı yeşilliklerle çevrilmiş,nüfus 50.000 geçmeyen küçük yerleşim birimleri tasarlanmıştır.Bunun nedeni Londra gibi kentlerin daha da büyümesini önlemeye çalışmaktır.

 

 

8.Uydu-kent Kavramı Nedir?

İçerisinde ve çevresinde kendine yetmeyen, ekonomik açıdan bağlı bulundukları şehire dayanan kentlerdir.Sadece bir konut alanı ise Yatakhane kent olarakta anılır.Ama genel olarak karmalaşmışlardır.

 

9.Kırsal-Kent kavramı nedir?

Tarım ve sanayi kentlerinin iyi özelliklerinin birleştirildiği ve geliştirildiği ve yerleşim alanı olmayan (sessiz merkez) yerlerdir.Weizz kavramsallaştırmıştır.

 

10.Kentin Metalaşması kavramı nedir?

Kent toprağı kentleşme ile her zamankinde daha değerli konuma gelir.Bir ürün olur.Kullanım değeri  değilde değişim değeri üzerinden bakılır.

 

11.Kentsel Ayrışım nedir?

Neo-liberal ekonomiler toplumlarda sınıflar oluşturur.Bu sınıfların ise kentlerde yaşam alanlarından tutunda alışveriş yaptığı, gezdiği yerler farklıdır.Yada bu neo liberal ekonominin etkisinin artmaya, toplumsal sınıf ayrımlarının daha çok belirginleşmeye başlamasıyla bu kentsel ayrışma dediğimiz durumda daha da belirginleşir.

 

Be Sociable, Share!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Devamını oku:
DONALD TRUMP BİR ŞANS MI?

DONALD TRUMP BİR ŞANS MI? Türkiye’nin Cumhuriyet tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden biri olan 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe kalkışmasından sonra...

TEMEL İKTİSAT TEORİLERİ

Temel İktisat Teorileri İktisat teorilerinin ortaya çıkışı Eski Yunanlılardan önceki çağlara kadar uzanır. Ancak bugünkü iktisadi düşüncelerin temelleri öncülüğünü Adam...

TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİLRİĞİ İLİŞKİLERİ: ANKARA ANLAŞMASINDA ÖNGÖRÜLEN AŞAMALAR

Ankara Anlaşması'nda Öngörülen Aşamalar Ekonomisinin yeteri kadar gelişmemesi nedeniyle ilk görüşmeler yapıldığı dönemde Türkiye topluluğa hemen girmeye hazır değildi. Belirlenen...

Kapat
ücretsiz ilan