Browse By

KAMU YARARI NEDİR?

Kamu Yararı Nedir?

Kamu yararı, 1789 Fransız Devrimi sonucunda o zamana kadar başat kavram olan ‘ ortak iyilik’e tepki olarak ortaya çıkmıştır.’Ortak İyilik’ sanayi-ticaret toplumuna geçiş öncesi Avrupa toplumlarının siyasi tarihin ortak kavramıdır.Bu kavram Yunan sitelerinde Roma’ya uzun Ortaçağ’a aynı özellikleri ortaya koyarrak geçmiş ve 1789 öncesi monarşileri beslemiştir.Bu anlayış, devletten önce mevcut bir toplum yararı reddildiği gib herşeyden önce toplum yararı dünyevi, akılcı ve anlaşılabilir bir değer ölçüsü haline gelmiştir.’Genel Yarar’, bireysel yararlaron toplum yararı ile çelişebileceğinin kabul edilmesidir.Bireysel yarar toplum yararı ile aynı olmak zorunda değildir.Toplum yararı bireysel yararları toplamı değil, kendi varlığı olan ayrı bir şeydir.Kamu yararı, yasa koyucunun iradesi ile belirlenecektir.Haklar kamu yararı amacıyla yasa ile sınırlandırılabilir, kamu yararı yasa ile belirlenir, yasa ve kamu yararı üstündür.

Anayasamızda ‘kamu yararı’ başlığı altında ayrı bir düzenleme mevcuttur.Bu başlık altında ‘Kıyılardan yararlanma'(md.43), ‘Toprak mülkiyeti'(md44), Tarım, hayvancılık ve üretim alanlarında çalışanların korunması'(md45) , ‘Kamulaştırma'(md46), ‘Devletleştirme ve özelleştirme’,(md47) maddeleri yer almaktadır.Dolayısıyla kanunen bir açıklık pek yokken asıl sorun denetim ve siyasi dengelere göre hareket edilmesidir.

 

Be Sociable, Share!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Devamını oku:
DEMOKRASİ NEDİR? DEMOKRASİ TANIMLARI

DEMOKRASİYİ TANIMLAMAK  Demokrasi kelimesi Antik Yunan'da ortaya çıkmıştır; 'demos' kelimesi halk, 'krasi' de yönetim anlamına geliyordu. Yani halkın yönetimi. Fakat...

ANAYASA MAHKEMESİ VE GÜNCEL TARTIŞMALAR

ANAYASA MAHKEMESİ VE GÜNCEL TARTIŞMALAR Öncelikle Anayasa mahkemesinin gerekli mi, değil mi bunu tartışmak lazım. Anayasa mahkemesi 1961 yılında Askeri...

KENDİ DİVANINDA BİR PSİKANALİST-FERHAT ATİK’İN YENİ KİTABI

Yazar Ferhat Atik’in kaleme aldığı "Kendi divanında bir psikanalist” kitabı yayımlandı. Dünyaca ünlü psikanalist Prof. Dr. Vamık Volkan'ın biyografi ve...

Kapat
ücretsiz ilan