Browse By

HER TÜRLÜ IRK AYRIMCILIĞININ TASFİYE EDİLMESİNE DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME

Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye edilmesine dair Uluslararası Sözleşme

 

Genel Kurulunun 21 Aralık 1965 tarihli ve 2106 A (XX) sayılı Kararıyla kabul edilmiş ve imzaya, onaya ve katılmaya açılmıştır. 19. maddeye uygun olarak 4 Ocak 1969tarihinde yürürlüğe girdi. Türkiye Sözleşmeyi 13 Ekim 1972 tarihinde imzalamıştır ve 3 Nisan 2002’de a_aşağıdaki çekince ile onaylamıştır: “Türkiye Cumhuriyeti, kendisini işbu Sözleşme’nin 22. maddesi ile bağlı saymamaktadır. Sözleşme’nin yorumlanması ya da uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu bir uyuşmazlığın Uluslararası Adalet Divanı’na intikal ettirilebilmesinden önce her durumda Türkiye Cumhuriyeti’nin açık muvafakatının sağlanması gerekmektedir.”

 

Madde 1

Irk ayrımcılığı tanımı

Bu Sözleşmedeki “ırk ayrımcılığı” terimi siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel veya kamusal yaşamının her hangi bir alanında, insan hakları ve temel özgürlüklerin eşit ölçüde tanınmasını, kullanılmasını veya bunlardan yararlanılmasını kaldırma veya zayıflatma amacına sahip olan veya bu sonuçları doğuran ırk, renk, soy, ulusal veya etnik kökene dayanarak her hangi bir ayırma, dışlama, kısıtlama veya ayrıcalık tanıma anlamına gelir.

 

Madde 2

Irk ayrımcılığının tasfiye edilmesi için alınacak tedbirler

Her bir Taraf Devlet, kişilere, kişi guruplarına veya kurumlara karşı ırk ayrımcılığını tasfiye etmek için gerekli tedbirleri almayı taahhüt eder. Bu amaçla, her taraf devlet ırk ayrımcılığı yaratan veya ayrımcılığı sürdüren siyasi, milli ve yerel politikaları denetlemek ve yasalarını ve hukuki düzenlemelerini değiştirmek; gerektiğinde bazı ırk gruplarının veya bu gruplara mensup olan bireylerin insan haklarından ve temel özgürlüklerden tam ve eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak amacıyla, bunların korunmaları ve yeterli gelişmelerinin sağlanması için sosyal, ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda özel ve somut tedbirler alır.

Madde 3

Irksal ayrımcılık ve apartheid politikaların yasaklanması

Taraf Devletler ırkların ayrı tutulmasını ve apartheid’ı özel olarak kınar ve kendi egemenlikleri altındaki topraklarda bu nitelikteki bütün uygulamaları önlemeyi, yasaklamayı ve yok etmeyi üstlenirler.

 

Madde 4

Irkçı propaganda ve faaliyetlerin yasaklanması

Taraf Devletler, ırk ayırımcılığına dayanan bütün propagandaları ve örgütleri yasaklar ve mahkum eder. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ile bu Sözleşmenin beşinci maddesinde yer alan prensipleri göz önünde bulundurarak Ulusal veya yerel kamu makam veya kuruluşların ırk ayrımcılığını ilerletmelerine veya teşvik etmelerine izin vermez.

 

Madde 5

Irk ayrımcılığının tasfiye edilmesi için tanınan haklar

Sözleşmeci Devletler, bu Sözleşmenin ikinci maddesinde yer alan temel yükümlülüklerine uygun olarak, her türlü ırk ayrımcılığını yasaklamayı ve tasfiye etmeyi, ve herkesin ırk, renk veya ulusal veya etnik köken ayrımcılığına maruz kalmadan, özellikle temel insan haklarını kullanırken hukuk önünde eşitlik hakkını güvence altına almayı taahhüt eder. Bu amaçla, sözleşmeye taraf devletlerözellikle kişi güvenliği hakkını, siyasal hakları , diğer kişisel haklar ile Ekonomik, sosyal ve kültürel hakları güvence altına almayı taahhüt eder.

Madde 6

Etkili bir hukuk yoluna başvurma hakkı

Taraf Devletler kendi egemenlik alanları içinde bulunan herkese, her türlü ırk ayrımcılığına karşı, yetkili ulusal yargı yerleri ve diğer Devlet kurumları vasıtasıyla etkili bir koruma ve başvurabilecekleri hukuki yolları sağlar ve ayrımcılığın sonucu olarak uğranılan zararlar için yargı yerlerinden gerçekçi ve tatmin edici bir giderim isteme hakkı tanır.

 

 

 

 

Be Sociable, Share!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Devamını oku:
SİYASET BİLİMİ VE İLETİŞİM BİLİMİ

SİYASET BİLİMİ VE İLETİŞİM BİLİMİ Siyaset bilimi ve iletişim bilimi birbirleriyle çok sıkı ilişki içindedirler. Siyaset ve İletişim bilimsel olarak...

15 TEMMUZ DARBE GECESİ

Site olarak bu dönemde yayında olmadığımız için bir yazı paylaşamadık ama ilk önce belirtmek gerekir ki hala devam eden bu...

OLASILIKSIZ

  OLASILIKSIZ   Anlatılmaz yaşanır (!) tam da böyle bir dönemdeyiz. Elbet tarih yazacak yazmasına da, içinde yaşarken kelimeler kifayetsiz...

Kapat
ücretsiz ilan