Browse By

Category Archives: SİYASET BİLİMİ

ULUSLARARSI KURULUŞLAR DERS NOTLARI

Uluslararası Kuruluş Nedir? Uluslararası ilişkilerin bir uzantısı olarak kuruluşuna sermayesine faaliyetlerinden yararlanmaya, birden çok devletin katıldığı kuruluşlardır.   Uluslararası Kuruluşların Coğrafi Olarak Kapsamı Nedir? A) Dünya düzeyinde B) Bölgesel düzeyde   Uluslararası Kuruluşların Ortak Özellikleri A) Kuruluş sözleşmesi veya kuruluş temel belgesi Tüm uluslararası kuruluşların

DÜNYA SİYASİ TARİHİ 2 ( VİYANA DÜZENİNDEN SONRA)

SİYASİ TARİH 2   Viyana düzeninin sıkıntıları vardı; Osmanlı meselesi Milliyetçilik Rusya balkanlardan milliyetçiliği yaymak istiyordu. Fransa yenilmişti ama devrimin ilkeleri milliyetçilik ve liberalizm bütün Avrupa’ya yayılmış, mutlak monarşi imparatorlukları tehdit eder hale gelmişti. Viyana kongresinden sonra yeni güçler ve eski güçler çatışma içerisindeler. Yeni

DÜNYA SİYASİ TARİHİ 1

SİYASİ TARİH Tarihin amacı kronolojik sıraya dizmek neden sonuç ilişkisi kurmak bir takım eğilimleri çıkarmaktır, günümüzü anlayabilmek için bu eğilimleri çıkarırız. Siyasal tarih devletlerin ortaya çıkışı gelişimi değişimi yıkılışları birbirleri ile kurdukları siyasal ve ekonomik ilişkilerle ilgilenir. Bu konuda 2 yaklaşım vardır; 1. Devletleri oluşturan

MİLLİYETÇİLİK İDEOLOJİSİ NEDİR? ÇEŞİTLERİ VE KÖKENİ NEDİR?

1.MİLLİYETÇİLİK İDEOLOJİSİ Kökenleri ve gelişimi:Millet kelimesi 13.yüzyıldan beridir kullanılan ve Latince doğum anlamına gelen ‘nosci’ kelimesinden türer.Özgün kullanımıyla ‘millet’ hçibir siyasi atıf taşımamakla birlikte, bir insan türüne, ırkına işaret eder.Esasında Milliyetçilik terimide 18.yüzyıl ve sonlarına doğru yani Fransız Devriminin hem öncesine kadar pekte kullanılmamış bir

SİYASAL İDEOLOJİLER- SOSYALİZM

Tanımı Sosyalizm, sosyal ve ekonomik alanda toplumsal refahı devlet kararlarının getireceğini ve üretim araçlarının hakimiyetinin toplumlara ait olduğunu savunan, işçilerin yönetime katılmalarına ağırlık veren, özgür girişimi devletin ve sendikaların baskısı altında tutmaya çalışan, telkin ve propagandalarını eğitim, tarım ve vergi reformları üzerinde yoğunlaştıran ekonomik ve

SİYASİ İDEOLOJİLER- LİBERALİZM

LİBERALİZM                              “Liberal” terimi, 14. Yüzyıl’dan beri kullanılmaktadır ama çok çeşitli anlamlara gelmektedir. Lâtince liber, özgür insanlar sınıfı, yani ne serf ne de köle olan insanlar anlamındadır. Ayrıca “liberal”, yiyecek ve içecek

ücretsiz ilan