Browse By

Category Archives: SİYASET BİLİMİ

TOPLUMSAL DİNAMİKLERDE SİVİL TOPLUMUN ROLÜ: KAĞITHANE ÖRNEĞİ

Sivil toplum alanında yapılan faaliyetler bizim halkımız arasında tarihsel olarak çok uzun dönemlere kadar uzanır, çeşitli farklı isimlerle bu faaliyetler anılmıştır. Tarihsel açılardan bakıldığı zaman Osmanlı döneminde, vakıf sistemi çok sağlam bir şekilde kurulmuş ve halka büyük hizmetlerde bulunmuştur. Bu hizmetleri yaparken hiç bir şekilde

OLASILIKSIZ

  OLASILIKSIZ   Anlatılmaz yaşanır (!) tam da böyle bir dönemdeyiz. Elbet tarih yazacak yazmasına da, içinde yaşarken kelimeler kifayetsiz kalıyor. “Olasılıksız” denilen her şeyin, olasılık dahilinde olduğunu idrak etmek nefesimizi kaçırıyor.   Bugünleri anlatmak için bol bol yazmak tabii ki mümkün. Yazmasanız olmaz, yokmuş

SİYASİ PARTİLER ORTAYA ÇIKIŞLARI, KÖKENLERİ, FONKSİYONLARI, SİYASİ PARTİ ÇEŞİTLERİ

SİYASİ PARTİLER ORTAYA ÇIKIŞLARI, KÖKENLERİ, FONKSİYONLARI, SİYASİ PARTİ ÇEŞİTLERİ Partiler, bir program etrafında toplanmış, siyasal iktidarı elde etmek ya da paylaşmak amacını güden, sürekli bir örgüte sahip kuruluşlardır. Bütün partilerin ortak hedefini oluşturan “siyasi iktidarı ele geçirmek veya paylaşmak”, onları diğer sosyal gruplardan, özellikle siyasi

TÜRK ANAYASA DÜZENİ TARİHSEL GELİŞİMİ

OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ Osmanlı imparatorluğunda anayasacılık hareketleri, 1808 tarihli Sened-i İttifakla başlamakta, 1839 tarihli Tanzimat ve 1856 tarihli Islahat Fermanıyla gelişmektedir. İlk Anayasa da 1876 tarihli Kanun-u Esasidir. Şimdi bunları kısaca inceleyelim. SENED-İ İTTİFAK ( 1808 ) Hazırlanışı: Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa Başkanlığında bir tarafta

YÖNETİM SOSYOLOJİSİ

Yönetim Sosyolojisi   Çağcıl Bürokrasini Özellikleri   Genellikle kurallar, yani yasalar yâda yönetmeliklerce düzenlenmiş belirli ve resmi yetki alanları ilkesi geçerlidir. Görev hiyerarşisi ve kademeli yetki düzeylerine ilişkin ilkelere göre, alt düzeylerdeki görevlilerin denetlenmesini sağlayan, sınırları açıkça çizilmiş bir alt- üst ilişkisi vardır. Çağcıl bürokrasinin

KAMU YARARI NEDİR?

Kamu Yararı Nedir? Kamu yararı, 1789 Fransız Devrimi sonucunda o zamana kadar başat kavram olan ‘ ortak iyilik’e tepki olarak ortaya çıkmıştır.’Ortak İyilik’ sanayi-ticaret toplumuna geçiş öncesi Avrupa toplumlarının siyasi tarihin ortak kavramıdır.Bu kavram Yunan sitelerinde Roma’ya uzun Ortaçağ’a aynı özellikleri ortaya koyarrak geçmiş ve

BAŞARILI BİR İLETİŞİMLE KAZANILILAN BAŞKANLIK

BAŞARILI BİR İLETİŞİMLE KAZANILILAN BAŞKANLIK ABD başkanlık seçimlerinin 1-1.5 yıl öncesinden başlayarak, her türlü tartışma ve geliştirmeler ile süren kampanya döneminden oluşur. ABD başkanlık seçimleri süresinin bu kadar uzun olması, adaylar için çok yorucu ama uzun bir süre olması bağlamında kendini her türlü şekilde ifade

ücretsiz ilan