Browse By

Category Archives: SİYASET BİLİMİ

SİYASİ PARTİLER NASIL KURULUR? SİYASİ PARTİLER YASASI

PARTİLERİN KURULMASI Siyasî partiler, milletvekili seçilme yeterliğine sahip en az otuz Türk vatandaşı tarafından kurulur. MADDE 8 – (Değişik 1. fıkra: 4778 – 2.1.2003 / m.6) Siyasi partiler, partiye üye olma yeterliğine sahip en az otuz Türk vatandaşı tarafından kurulur. Siyasî partilerin genel merkezi Ankara’da

POLİSLER VE KOLONİZASYON DÖNEMİ

Kent devletlerinin Kuruluşu : Polisler eski yunan kent devletleridir.Polisin çoğulu Poleis’tir.En eski polis muhtemelen Smyrna yani bugünkü İzmir’dir.Daha sonra hem Anadolu’da hem de adalar ve Yunanistanda birçok polis yani kent devleti kuruldu. Polisler , Dor göçlerinden sonra önceden var olan yerleşim birimlerinin yeniden iskanıyla kurulmuştur.Bazen

HELENİSTİK DÖNEM: ARİSTOTALES

HELENİSTİK DÖNEM: ARİSTOTALES   Atina’ya 17 yaşında gelip Platon’un kurduğu akademide eğitime başlayan Aristo, Atina’da 40 yıl yaşamasına rağmen Atina vatandaşlığı elde edememiştir. Hayatı boyunca birbirinden çeşitli bilim dallarında eğitim almıştır. Kendisinden sonraki pek çok akımı derinden etkilemiştir. İslâm felsefesinde de Muâllim-î Evvel lâkabı verilmiştir.

TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİLRİĞİ İLİŞKİLERİ: ANKARA ANLAŞMASINDA ÖNGÖRÜLEN AŞAMALAR

Ankara Anlaşması’nda Öngörülen Aşamalar Ekonomisinin yeteri kadar gelişmemesi nedeniyle ilk görüşmeler yapıldığı dönemde Türkiye topluluğa hemen girmeye hazır değildi. Belirlenen aşamalar şunlardır; -Hazırlık Dönemi -Geçiş Dönemi -Tam Üyelik Hazırlık Dönemi, ilerdeki aşamada yer alan gümrük birliği amacı bağlamında Türk ekonomisini güçlendirmeye yönelik bir dönemdir. Bu

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ORTAK POLİTİKALARI

Avrupa Birliği’nin Ortak Politikaları Roma Anlaşması’nda AET’nin belirli alanlarda ortak politikalar izlemesi öngörülmüştür. Bu alanlar şunlardır; ORTAK TARIM POLİTİKASI ORTAK REKABET POLİTİKASI ORTAK ULAŞTIRMA POLİTİKASI DİĞER ORTAK EKONOMİK POLİTİKALAR Topluluğun bunlar dışında enerji, bilimsel araştırma, teknoloji, çevre korunması, vergi gibi alanlarda da ortak politikalar izlemesi

HELENİSTİK DÖNEM: PLATON

Helenistik Dönem: Platon  Asıl adı Aristokles olan Platon, Atina’da eupatrides sınıfına mensup bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Soylu bir genç olarak Platon, her bakımdan kendini geliştirme imkânı bulmuştur. 20’li yaşlarınla Sokrates’le tanışmış ve o ölene dek yanında eğitim görmüştür.  Platon, hocası Sokrates’ten idealizmi öğrenip

DEMOKRASİ NEDİR? DEMOKRASİ TANIMLARI

DEMOKRASİYİ TANIMLAMAK  Demokrasi kelimesi Antik Yunan’da ortaya çıkmıştır; ‘demos’ kelimesi halk, ‘krasi’ de yönetim anlamına geliyordu. Yani halkın yönetimi. Fakat bu kavrama çeşitli anlamlar da yüklenmiştir: Fakirler, avantajsız olanlar Profesyonel siyasetçilere ihtiyaç duyulmaksızın, halkın kendi kendisini doğrudan yönetmesi, Çoğunluk yönetimine dayanma Çoğunluğun, azıkların haklarını koruyarak

ücretsiz ilan