Browse By

Category Archives: DERS NOTLARI

KOPENHAG KRİTERLERİ

Kopenhag Kriterleri 22 Haziran 1993 tarihinde yapılan Kopenhag Zirvesi’nde, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği’nin genişlemesinin Merkezi Doğu Avrupa Ülkelerini kapsayacağını kabul etmiş ve aynı zamanda adaylık için başvuruda bulunan ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmeden önce karşılaması gereken kriterleri de belirtmiştir. Bu kriterler siyasi, ekonomik ve topluluk

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ İLE ALAKASI KISA TANIMLAR

SİYASET NEDİR ? Siyaset toplumun tümünü ilgilendiren ilişkileri son aşamada meşru zora dayanarak düzenleyen eylemler bütünü olarak tanımlanabilir. Siyaset Biliminin konusu nedir ? İktidar ilişkileri temelinde siyaset olgusuna ilişkin -Kavramları -Kurumları -Örgütleri -Süreçleri -İnanç ve Değerleri -Çatışma ve Uzlaşmaları kendisine konu edinir. İktidar kavramının tanımı

SİYASİ PARTİLER ORTAYA ÇIKIŞLARI, KÖKENLERİ, FONKSİYONLARI, SİYASİ PARTİ ÇEŞİTLERİ

SİYASİ PARTİLER ORTAYA ÇIKIŞLARI, KÖKENLERİ, FONKSİYONLARI, SİYASİ PARTİ ÇEŞİTLERİ Partiler, bir program etrafında toplanmış, siyasal iktidarı elde etmek ya da paylaşmak amacını güden, sürekli bir örgüte sahip kuruluşlardır. Bütün partilerin ortak hedefini oluşturan “siyasi iktidarı ele geçirmek veya paylaşmak”, onları diğer sosyal gruplardan, özellikle siyasi

TÜRK ANAYASA DÜZENİ TARİHSEL GELİŞİMİ

OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ Osmanlı imparatorluğunda anayasacılık hareketleri, 1808 tarihli Sened-i İttifakla başlamakta, 1839 tarihli Tanzimat ve 1856 tarihli Islahat Fermanıyla gelişmektedir. İlk Anayasa da 1876 tarihli Kanun-u Esasidir. Şimdi bunları kısaca inceleyelim. SENED-İ İTTİFAK ( 1808 ) Hazırlanışı: Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa Başkanlığında bir tarafta

YÖNETİM SOSYOLOJİSİ

Yönetim Sosyolojisi   Çağcıl Bürokrasini Özellikleri   Genellikle kurallar, yani yasalar yâda yönetmeliklerce düzenlenmiş belirli ve resmi yetki alanları ilkesi geçerlidir. Görev hiyerarşisi ve kademeli yetki düzeylerine ilişkin ilkelere göre, alt düzeylerdeki görevlilerin denetlenmesini sağlayan, sınırları açıkça çizilmiş bir alt- üst ilişkisi vardır. Çağcıl bürokrasinin

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI

Sürdürülebilirlik kavramı         Sürdürülebilirlik kavramı, ekonomik ve teknolojik gelişmelere pararlel bir şekilde ortaya çıkan çevre sorunlarının önüne geçebilme ve ekosistemin korunması üzerine odaklanmıştır.Sürdürülebilirlik kavramının, kent kavramı ile birlikte ele alınması ise oldukça yeni bir olgudur. Fakat sürdürülebilir gelişmenin ögeleri olan çevresel, ekonomik, politik, sosyal, demografik, kurumsal

KENT PLANLAMASI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

KENT PLANLAMASI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM   Kentler sadece yapılardan oluşmamaktadır.Kentlerde aynı organizmalar gibi doğar, büyür,yaşar ve ölür.Gelişim süreçleri olduğu gibi gerileme süreçleride vardır.Gelişirkende yapıları değişmekte ve yenilenme süreçleri geçirmektedir.Kapitalist bir düzende ise kentler metalaşmakta artık bir avuç toprağın bile inanılmaz parasal değerleri olmaktadır.Dolayısıyla kentlerin bir

ücretsiz ilan