Browse By

BİLİM VE YANILGI ÜZERİNE (TAHA AKYOL)

Bilim ve Yanılgı Üzerine (Taha AKYOL)

Yazar, kitabında Doğu-Batı arasındaki dönemsel ve tarihsel süreç içerisinde ki durumlarını ele alır.Doğu  medeniyetinin özellikle 12.yüzyıl ile 13. Yüzyıl’dan sonra gerilemeye başlağı tespitini yapmış ve Batı’nın hala da günümüde ki üstünlüğünün temel cevabını aramaya çalışır.Burada ki can alıcı soru ve cevabının  bizde bu kitabın içinden bulmaya çalıcağız.Soru ,’Biz Doğu medeniyeti olarak Batı’dan daha ilerideyken neden sonra geri kaldık’.

İslam medeniyeti, ilk döneminde bilime ve gelişmeye açık, ekonomik açısından sürekli gelişen bir medeniyetti.Doğu medeniyeti dediğimiz, tabi ki İslam medeniyeti sadece değildir , ama İslam  medeniyeti ile hem ahlaki, hem bilimsel hemde ekonomik yönden batı’nın çok önüne geçmiştir.Dolayısıyla İslam  medeniyetinden  başlayacağız.

İlk dönem  İslam  medeniyeti gerek fetihlerle gerekse gönüllü katılımlarıyla, topraklarının geliştirmiş ve tarihin çok eski dönemlerinden beri bir ticari alan olan ve medeniyetin gelişmesine sebep olan Akdeniz’e sahip olmuşlardır.Dolayısıyla ticari faaliyetlerin gelişmesiyle tüm medeniyetlerle ilişkiler kurulmuş, hatta Eski Yunan eserlerinin bir çoğu çevirilerle İslam medeniyetine kazandırılmıştır.

Ekonomi ve ticaretin gelişmesiyle, kentlerin geliştiğini görürüz.Ve bu şehirlerin gelişmesiyle de bilimin gelişmesini paralel olarak görebiliriz.Nasıl derseniz,  en basit şekliyle anlatırsak, ekonomi ve ticaret hesap ve matematik ister, dolayısıyla ticaret yapacak olan kişilerin temel matematik bilgisine sahip olmasını düşünürsünüz.Zaten dilin gelişimi ve iletişimin başlamasını bile insanların ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirmişler.İlk alfabe, ticaret yapanların mallarının miktarını hesaplamak, notlaştırmak için geliştirmişlerdir.Zaten ilk dönem İslam medeniyetinde ticaretler uğraşanların hepsi, ayrıcada şairlik,yazarlık gibi entelektüel işlerle de uğraşmaktadırlar.Dolayısıyla böylelikle Kurtuba (Endülüs Emevileri) o denli gelişmiştirki dönemin en parlak medeni şehirlerindendir.Ta ki Akdeniz’in elden çıkmasıyla ve dinin belli bir anlayış farklılıklarından dolayı, yani zihinsel bir değişim sonucu, buna bağnazlıkta diyebiliriz, medeniyet olarak geride kalmaya başlamışlardır.Zaten Batı, Akdeniz’i ele geçirince bir sıçrama yaşamış ve ileride  batı’yı sanayi devrimine ulaştıracak kadar ilerletmiştir.17.yüzyıl ve 18.yüzyıllarında Osmanlı’nında Akdeniz hakimiyetini kaybetmeye başlamasıyla Gerileme dönemine girmiştir.Ticaret ve ekonominin gelişmesi bilimin gelişmesini tetiklediğini görmekteyiz.Son örnek olarak 12.yy Doğu medeniyetinin en tepe noktasında iken geometri konusunda şöyle bir zihniyet vardı.’Geometri’yi öğrenmek çok önemlidir.Geometri bilmeyen kıbleyi bulamaz’ gibi düşünceler var iken, 17.yüzyıl ve 18.yüzyılda ki düşüncesi ise ‘Geometri’yi öğrenmek ne bu dünya için, ne de öteki dünya için bir faydası yoktur.’ Zihniyetine gelinmiştir.Bu bilimde geride kalmamıza, ekonomik olarak geri kalmamıza ve medeniyet olarak Batı’nın gerisinde kalmamıza neden olur.

Yazar, diğer bir varsayımı da dile getirmiştir.Bu ise Doğu’nun inanılmaz şekilde gelişmeye başladığı ve 2050 ve döneme kadar Doğu medeniyetinin Batı’nın bu  200-300 yıllık üstünlüğünün biteceği ve Batı’nın Doğu’nun gerisinde kalacağı öngörüsü vardır.Ki son 100 yıllık üretim-tüketim ve ekonomi büyüme hızlarının oransal değişimine baktığmız zaman bunun gerçekleşme olasığının yüksek olacağını söyleyebiliriz.

 

Be Sociable, Share!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Devamını oku:
DONALD TRUMP’IN TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ NASIL OLUR?

DONALD TRUMP’IN TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ NASIL OLUR?   Donald Trump’ın başkan seçilmesiyle Türkiye’de siyasi çevrelerde ilk konuşulan konu Donald Trump’ın...

TRUMP’IN GÖÇMEN VE SIĞINMACI POLİTİKASI

TRUMP’IN GÖÇMEN VE SIĞINMACI POLİTİKASI   Trump’ın geçen onayladığı Güvenlik tedbirleri arasında hiçbir mülteciyi ve sığınmacıyı kabul etmeyeceğini ve Müslüman...

PELİKANLAR ÇOK YALNIZ

PELİKANLAR ÇOK YALNIZ Pelikanlar artık çok yalnız sanırım. Pelikan bir kuş turudur. Her yerde göremezsiniz. Ama dünyanın her bölgesinde yaşayabilen,...

Kapat
ücretsiz ilan