Browse By

All posts by admin

SİYASİ PARTİLER NASIL KURULUR? SİYASİ PARTİLER YASASI

PARTİLERİN KURULMASI Siyasî partiler, milletvekili seçilme yeterliğine sahip en az otuz Türk vatandaşı tarafından kurulur. MADDE 8 – (Değişik 1. fıkra: 4778 – 2.1.2003 / m.6) Siyasi partiler, partiye üye olma yeterliğine sahip en az otuz Türk vatandaşı tarafından kurulur. Siyasî partilerin genel merkezi Ankara’da

KOBA – KAAN ÜNSAL ALPHAN BELGESELİ

O kimilerin göre milyonlarca masum insanın hayatını kaybetmesine neden olan, tarihin en acımasız diktatörlerinden biri; Kimilerine göre dünya tarihine gelmiş geçmiş en büyük devlet adamlarından biri. Yani tarihle az-çok ilgilenmiş her insanın asla kayıtsız kalamayacağı bir simadan bahsediyoruz. Esasen Rusça kaynaklardan yararlanarak hazırladığım bu çalışmada

BRETTON-WOODS NEDİR? BRETTON-WOODS SİSTEMİ

İkinci Dünya Savaşı öncesinde uluslararası mali konularda ülkelerin dayanışmasına çok az rastlanılmıştır. Ancak, Dünya Savaşları sonrasındaki dönemde artık sıkı bir uluslararası işbirliği görülmüştür. Önceki dönemde yaşanan gelişmelerin neticesinde dünya ticaretini serbestleştirecek, çok taraflı denkleşmeye imkan sağlayacak ve savaşta yıkılan ekonomilerin onarımını kolaylaştıracak bir uluslararası ticari

ZİRAAT BANKASI İNTERNET ŞUBESİ

Çağımız insanının en önemli problemlerinden biri ‘zaman’dır.Çünkü modern insanın artık günlük yaşamında pek çok uğraş alanları bulunmakta ve sürekli olarak bir yere yetişme telaşı içerisinde hareket etmekte. Özellikle de büyük şehirlerde yaşayan insanların bu problemleri daha fazla artmakta. Bu sorunları da göz önüne alarak, bankalar

SİYASİ TEORİLER: KATAR NEDEN HEDEFTE?

SİYASİ TEORİLER: KATAR NEDEN HEDEFTE Son günlerin en büyük tartışma konusu ve dünyayı yeniden bir bölgesel krize sürükleyecek olan bu küçük körfez ülkesi olan Katar neden başta Suudi Arabistan olmak üzere diğer Arap devletleri tarafında ve ABD tarafında hedef tahtasına alındı. Bazı Arap Devletleri Katar’ın

SİYASİ LİDERLER: TURGUT ÖZAL

SİYASİ LİDERLER: TURGUT ÖZAL Halil Turgut Özal 13 Ekim 1927, Malatya – 17 Nisan 1993, Ankara; lakapları: Tonton), Türkiye Cumhuriyeti’nin 45. ve 46. dönem hükümetlerinde başbakanlık yapmış ve ardından 8. Cumhurbaşkanı seçilerek, görevi başında hayatını kaybetmiş olan siyasetçi ve devlet adamıdır. Babası Malatya/Çırmıktı’lı Ünlüoğulları’ndan Mehmed

KOPENHAG KRİTERLERİ

Kopenhag Kriterleri 22 Haziran 1993 tarihinde yapılan Kopenhag Zirvesi’nde, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği’nin genişlemesinin Merkezi Doğu Avrupa Ülkelerini kapsayacağını kabul etmiş ve aynı zamanda adaylık için başvuruda bulunan ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmeden önce karşılaması gereken kriterleri de belirtmiştir. Bu kriterler siyasi, ekonomik ve topluluk

ücretsiz ilan