Browse By

3.DÜNYA SAVAŞI TEORİLERİ- MEZHEPSEL VE DİNLER ARASI ÇATIŞMALAR

MEZHEPSEL VE DİNLER ARASI ÇATIŞMALARDAN DOĞACAK 3.DÜNYA  SAVAŞI  TEORİSİ

Bir teoride mezhepsel ve dinsel kökenli nedenler ile ortaya çıkacak sorunlar ile bir dünya savaşının ortaya çıkacağı teorisidir. Bu teori binlerce yıldır gündem de olan hali hazırda tarihte pek çok savaşların bu yüzden çıktığı ortadadır.

Bu teorinin geçerliliği tarihte çıkardığı sorunlar kadar hala da bugün de devam etmektedir. En belirgin örnekleri geçen aylarda Suudi Arabistan ve İran arasında yaşanan gerilimleri örnek gösterebilirsiniz.

İran ve Suudi Arabistan arasındaki bu gerilim tüm dünyada ki İslam Ülkelerinin dış huzurunu bozacakları gibi aynı zamanda iç huzurunu da bozacaktır. Türkiye yaşanan pek çok açı olayları da buna örnek gösterebiliriz. Keza bu ülkeler arasında çıkacak bir savaş, Türkiye dahil olmasa bile içeride yaşanacak toplumsal ve sosyal olaylar  inanılmaz sonuçlar yaratabilir. Alevi-Sunni yaşatması bu ülkeleri savaş alanı dışında pek etkilemeyebilir ama Türkiye gibi mezhepsel farklılıkların fazla olduğu ülkeleri çok karıştırabilir.

Arap-İsrail savaşları tarihte yaşanırken, şuanda böyle bir karşıtlığın olmadığı hatta birçok İslam ülkesinin Türkiye’de dahil İsrail ile dostane ilişkiler içinde olduğunu görmekteyiz.

Günümüz asıl sorunlarında ve aslında bir vekalet savaşı ortamını oluşturan İŞİD terör örğütünün özellikle Suriye ve Irakta alan hakimiyeti sağlaması, Sunni olmayanlara karşı katliam uygulaması, yakın ve baskı oluşturabilecek ülkelerde de bu mezhepsel etkisini görüyoruz. Türkiye’de İŞİD sempatizanlarının olduğu gibi, tamamen karşı olanların zaman zaman tartışma ve çatışmalara neden olduğunu gördük. İŞİD’in özellikle Avrupa’da yaptığı eylemler ile tüm şimşekleri üstüne çekmiş orada bir uluslar arası savaş ortamı oluşmuştur. Burada ki teorileri 1.Rusya ve Suriye Konusu Üzerinde 3.Dünya Savaşı Teorisi yazısında değinmemizin sebebi, İŞİD’in oluşturduğu ve neden olduğu algı Mezhepsel çatışmalarına neden olmak yönündedir.

Sadece İŞİD’in İslam dini üzerinden çıkarmaya çalıştığı mezhepsel çatışmanın yanında aynı zamanda Rusya, Esad, ABD ve Türkiye üzerinden, bir başka yönüylede  Mülteci konusu üzerindende Avrupa ülkelerini bir askeri müdehale durumuna zorlamaktadır. İşte bu yüzden bir 3.dünya savaşının eşiğine gelme durumları olabilir.

Özellikle örnek verirsek, Türkiye’nin Suriye sınırına karşı duyarlılığı yüzünden Rus uçağını düşürmesi üzerine Türkiye-Rusya arasında ciddi bir probleme sebeb olmuştur.

ABD ile Türkiye’nin stratejik ortak olmasına rağmen Türkiye’nin PYD’yi terör örgütü olarak görmesine rağmen, ABD bölgede İŞİD’le savaşan tek kara gücünün PYD olmasında dolayı, ABD PYD’yi bir terör örgütü olarak görmediklerini söylemekte ısrar etmektedir. Bu da Türkiye-ABD ilişkilerini bozmaktadır.

Tüm bunları geniş çerçevede analiz etmeye çalışırsak, İŞİD mezhepsel bir kurgu üzerinden bir dünya savaşına neden olabilecek duruma gelmişti. Şuanda gücünden düşmekte olsa da hala bu tehdit devam etmekte. Özellikle yaptığı ve yapacağı sansasyonel terör saldırıları ile başka ülkeleri de karıştırmaya çalışıp, yeni bir savaş alanı açmaya çalışmaktadır.

Haçlılar ve İslam dünyasının sürekli çatışma halinde olması, özellikle Hristiyan toplumlarının İslam toplumlarının elinde bulundurdukları değerli toprak ve madenleri, petrolü ele geçirmek için her türlü yola başvurmakta, açık ve üstü kapalı savaş koşulları ile saldırılarını yapmaktadırlar.

Özellikle Libya’da Kaddafi’ye karşı girişilen NATO harekatını İtalyan başbakanı bir Haçlı ordusunun savaşı olarak nitelendirmiş, Libya’nın uluslar arası arenada bulunan paraları bloke olmuş bir İslam ülkesinin tüm varlığına el konulmuştur.

Bu yukarıda verdiğimiz örnekten yola çıkarak,  ortaya çıkar dinler arası üzerinden başlayacak savaş, tüm dünyayı sarabilir.

Arakan, Nyanmar, Patani ve Uygur Türklerinin  maruz kaldığı işkencelerin tüm İslam ülkeleri arasında çektiği tepki, dinsel konular üzerinden oluşacak durumun bir anda yayılabilmesini öngörebiliriz.

Teorimiz şu: Eğer El-Kaide, İŞİD ve Mason vb. örgütlerinin yapmaya çalıştıkları etkiler, toplumsal ve sosyal yaşamda insanların en duyarlı olduğu konulardan biri olan din faktörü üzerinden bir dünya savaşı çıkmasının olasılığı çok yüksek olmasa da her zaman gündem de olabilecek bir seçenektir. Dünya tarihinin özellikle 18-19.yy’la kadar hep dinsel etmenler üzerinden savaşlar çıktığını biliyoruz. Ama gelişen ve kültürel anlamda birbirine yaklaşmaya başlayan toplumların, aslında ilkel sayılabilecek bir durum üzerinden büyük savaşlara neden olabilecek bir noktaya gelmesini düşünemiyoruz. Ama bu teoriyi diğerlerinden ayıran bir özelliği ise, bu konu üzerinden bir çıkacak savaşın zararının ve etki boyutunun diğer tüm teorilere kıyasla daha yüksek olacağını öngörebiliriz.

 

Be Sociable, Share!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Devamını oku:
TOPLUMSAL DİNAMİKLERDE SİVİL TOPLUMUN ROLÜ: KAĞITHANE ÖRNEĞİ

Sivil toplum alanında yapılan faaliyetler bizim halkımız arasında tarihsel olarak çok uzun dönemlere kadar uzanır, çeşitli farklı isimlerle bu faaliyetler...

HELENİSTİK DÖNEM: ARİSTOTALES

HELENİSTİK DÖNEM: ARİSTOTALES   Atina'ya 17 yaşında gelip Platon'un kurduğu akademide eğitime başlayan Aristo, Atina'da 40 yıl yaşamasına rağmen Atina...

YÖNETİM SOSYOLOJİSİ

Yönetim Sosyolojisi   Çağcıl Bürokrasini Özellikleri   Genellikle kurallar, yani yasalar yâda yönetmeliklerce düzenlenmiş belirli ve resmi yetki alanları ilkesi...

Kapat
ücretsiz ilan