Browse By

Monthly Archives: Mayıs 2017

HELENİSTİK DÖNEM: ARİSTOTALES

HELENİSTİK DÖNEM: ARİSTOTALES   Atina’ya 17 yaşında gelip Platon’un kurduğu akademide eğitime başlayan Aristo, Atina’da 40 yıl yaşamasına rağmen Atina vatandaşlığı elde edememiştir. Hayatı boyunca birbirinden çeşitli bilim dallarında eğitim almıştır. Kendisinden sonraki pek çok akımı derinden etkilemiştir. İslâm felsefesinde de Muâllim-î Evvel lâkabı verilmiştir.

SİYASİ LİDERLER: VLADİMİR PUTİN

Vladimir Vladimiroviç Putin ( d. 7 Ekim 1952, St.Petersburg), Rusya devlet başkanı. Annesi fabrika işçisi, babası donanmada denizaltı filosunda görevli idi. 1975 yılında Saint Petersburg Leningrad Üniversitesi (üniversitenin yeni adı Sankt Petersburg Üniversitesi) Uluslararası Hukuk Bölümü’nden mezun oldu. Rusya’nın 2000-2008 yılları arasında cumhurbaşkanlığını görevini yürüttü. 2000 yılında yapılan seçimlerde Rusya Federasyonu Komünist Partisi başkanı Zyuganov’un önünde %52,9’luk oy

NASIL KAYMAKAM OLUNUR? KAYMAKAM OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

KAYMAKAMLIK SINAVI Nasıl kaymakam olunur? Kaymakam olma şartları nelerdir ? Kaymakam olabilmek için önce hukuk, siyasal bilgiler, kamu yönetimi, işletme, iktisat veya benzer iktisadi ve idari bilimler fakültesinin bir bölümünden mezun olmanız gerekmektedir (açık öğretimin ilgili bölümleri de dahildir). İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri’ne denkliği

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ İLE ALAKASI KISA TANIMLAR

SİYASET NEDİR ? Siyaset toplumun tümünü ilgilendiren ilişkileri son aşamada meşru zora dayanarak düzenleyen eylemler bütünü olarak tanımlanabilir. Siyaset Biliminin konusu nedir ? İktidar ilişkileri temelinde siyaset olgusuna ilişkin -Kavramları -Kurumları -Örgütleri -Süreçleri -İnanç ve Değerleri -Çatışma ve Uzlaşmaları kendisine konu edinir. İktidar kavramının tanımı

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ: BÜYÜK TAARUZ

26 Ağustos – 18 Eylül 1922 Sakarya zaferinden sonra yapılan müzakerelerde barışçı yollardan kurtuluşu sağlamanın mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle TBMM tüm imkânları seferber ederek düşmana son darbeyi indirmek istemiştir. Bu hazırlık süreci yaklaşık 1 yıl sürmüştür. 30 Ağustos’ta Dumlupınar Meydan Savaşı (Başkomutanlık Meydan Savaşı)

ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİNE AİT TERİMLER

Orta Asya Türk Devletlerine Ait Terimler Oguş – Aile Urug – Soy Bod – Boy Bodun – Boylar Birliği İl – Devlet Otag – Hükümdar çadırı Örgin – Taht Tuğ – Sancak Toy  – Devlet Meclisi Kurultay / Kengeş – Meclis Buyruk – Bakan İç

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ: ERZURUM KONGRESİ

Erzurum Kongresi Doğu İlleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından düzenlenmiş bölgesel bir kongredir. Kongrenin düzenlenmesine Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti de yardım etmiştir. Kongre, Doğu Anadolu’daki Ermenilerin ve Doğu Karadeniz’deki Rumların faaliyetlerine karşı önlemler almak, bu bölgedeki Türk halkının haklarını korumak, Doğu illerinin bütünlüğünü sağlamak ve savunma

ücretsiz ilan