Browse By

Monthly Archives: Ekim 2016

SİYASET BİLİMİ VE İLETİŞİM BİLİMİ

SİYASET BİLİMİ VE İLETİŞİM BİLİMİ Siyaset bilimi ve iletişim bilimi birbirleriyle çok sıkı ilişki içindedirler. Siyaset ve İletişim bilimsel olarak Sosyal Bilimler içerisinde yer almasından da dolayı ilişki ve alakaları her zaman olmuştur. Siyaset, aslında bilimsel olarak ortaya çıkışı pek eskiler gitmez. 200-250 yıllık bir

CEZA HUKUKU-DERS NOTU

                                      CEZA HUKUKU   Ceza davalarında taraflar davalı veya davacı değildir. Bütün ceza davalarına kamu davası denir. Ceza kanunundaki suçlar şikayete bağlı suçlar değildir. İddia makamı devletin resmi görevlisidir. Sanık: Suç yükleme iddiasıyla mahkeme huzuruna çıkan kişi Müdafi: Sanığın savunmasını yapan avukattır. Mağdur: Suçtan zarar

TEMEL HUKUK

TEMEL HUKUK                                           HUKUK’UN   KAYNAKLARI Asli Kaynaklar                                                                                 Tali Kaynaklar      Yazılı Normlar Hiyerarşisi: (Normların Sıralanması) A – Anayasa B  –Kanun  /  K.H.K.(Kanun Hükmünde Kararnameler)  /  Milletlerarası Antlaşmalar C  –Tüzük D –Genelge / Yönerge /Emirler    … şeklinde sıralanır. Anayasa: Devletin kuruluşunu, organların birbirleriyle ilişkilerini,vatandaşların temel hak

1980 ÖNCESİ MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1980 ÖNCESİ MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ Türk Siyasal hayatının önemli parçalarından biri olan MHP’nin tarihsel sürecini ve 1980 darbesine kadar süre zarfında ki süreci anlatacağız. Osmanlı’yı dağılma sürecine götüren en önemli olaylardan biri de Fransız İhtilalidir.Fransız İhtilali muhafazakarlar karşısına özgürlükçü kral karşıtı bir milliyetçi kesimi ortaya

ERKEN SEÇİM NEDİR? ERKEN SEÇİME NASIL GİDİLİR?

Erken Seçim Nedir? Hangi Koşullarda Erken Seçime Gidilir? TBMM olağanüstü toplantıya, Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ya da üyelerin beşte birinin yani 110 milletvekilinin imzasını taşıyan gerekçeli metin ile çağrılabiliyor. TBMM’nin olağanüstü toplantıya çağrılması, TBMM İçtüzüğü’nün ‘Genel Hükümler ve Tarifler’ başlıklı Birinci Kısım’ın yedinci maddesinde düzenleniyor. MECLİS

VEKALET SAVAŞLARI

VEKALET SAVAŞLARI Emperyalizm, gelişen dünyada artık sömürgeciliği, son derece legal ama alttan alta, tatlı tatlı devam ettirmekte hatta ve hatta şuanda sömürgecilik tavan yapmış durumda. Uluslar arası şirketler kendi çıkar ve menfaatleri için her türlü yollara başvurmakta, insanları büyük şirketlerin birer modern kölesi olma yolunda

KENTLEŞME POLİTİKASI TEMEL KAVRAMLAR

Kentleşme Politikası Temel Kavramlar   1.Kentleşme Nedir? Bir nüfus birikimi sürecidir.Sanayileşme ve ekonomik faaliyetlerin geliştiği ve gerçekleşmekte olan yerlere genel olarak kentleşme denir. Kentleşme, işbölümünü, uzmanlaşmayı örgütlenmeyi de beraberinde getirir.Kentleşen yerlerde bu 3 özelliğin çok geliştiğini görürüz.   2.Kentlileşme nedir? Kentlileşmede 3 boyuttan bahsedebiliriz. A:Mekansal

ücretsiz ilan