Siyasetin Alanı

Browse By

BRETTON-WOODS NEDİR? BRETTON-WOODS SİSTEMİ

İkinci Dünya Savaşı öncesinde uluslararası mali konularda ülkelerin dayanışmasına çok az rastlanılmıştır. Ancak, Dünya Savaşları sonrasındaki dönemde artık sıkı bir uluslararası işbirliği görülmüştür. Önceki dönemde yaşanan gelişmelerin neticesinde dünya ticaretini serbestleştirecek, çok taraflı denkleşmeye imkan sağlayacak ve savaşta yıkılan ekonomilerin onarımını kolaylaştıracak bir uluslararası ticari

ZİRAAT BANKASI İNTERNET ŞUBESİ

Çağımız insanının en önemli problemlerinden biri ‘zaman’dır.Çünkü modern insanın artık günlük yaşamında pek çok uğraş alanları bulunmakta ve sürekli olarak bir yere yetişme telaşı içerisinde hareket etmekte. Özellikle de büyük şehirlerde yaşayan insanların bu problemleri daha fazla artmakta. Bu sorunları da göz önüne alarak, bankalar

SİYASİ TEORİLER: KATAR NEDEN HEDEFTE?

SİYASİ TEORİLER: KATAR NEDEN HEDEFTE Son günlerin en büyük tartışma konusu ve dünyayı yeniden bir bölgesel krize sürükleyecek olan bu küçük körfez ülkesi olan Katar neden başta Suudi Arabistan olmak üzere diğer Arap devletleri tarafında ve ABD tarafında hedef tahtasına alındı. Bazı Arap Devletleri Katar’ın

SİYASİ LİDERLER: TURGUT ÖZAL

SİYASİ LİDERLER: TURGUT ÖZAL Halil Turgut Özal 13 Ekim 1927, Malatya – 17 Nisan 1993, Ankara; lakapları: Tonton), Türkiye Cumhuriyeti’nin 45. ve 46. dönem hükümetlerinde başbakanlık yapmış ve ardından 8. Cumhurbaşkanı seçilerek, görevi başında hayatını kaybetmiş olan siyasetçi ve devlet adamıdır. Babası Malatya/Çırmıktı’lı Ünlüoğulları’ndan Mehmed

KOPENHAG KRİTERLERİ

Kopenhag Kriterleri 22 Haziran 1993 tarihinde yapılan Kopenhag Zirvesi’nde, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği’nin genişlemesinin Merkezi Doğu Avrupa Ülkelerini kapsayacağını kabul etmiş ve aynı zamanda adaylık için başvuruda bulunan ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmeden önce karşılaması gereken kriterleri de belirtmiştir. Bu kriterler siyasi, ekonomik ve topluluk

POLİSLER VE KOLONİZASYON DÖNEMİ

Kent devletlerinin Kuruluşu : Polisler eski yunan kent devletleridir.Polisin çoğulu Poleis’tir.En eski polis muhtemelen Smyrna yani bugünkü İzmir’dir.Daha sonra hem Anadolu’da hem de adalar ve Yunanistanda birçok polis yani kent devleti kuruldu. Polisler , Dor göçlerinden sonra önceden var olan yerleşim birimlerinin yeniden iskanıyla kurulmuştur.Bazen

HELENİSTİK DÖNEM: ARİSTOTALES

HELENİSTİK DÖNEM: ARİSTOTALES   Atina’ya 17 yaşında gelip Platon’un kurduğu akademide eğitime başlayan Aristo, Atina’da 40 yıl yaşamasına rağmen Atina vatandaşlığı elde edememiştir. Hayatı boyunca birbirinden çeşitli bilim dallarında eğitim almıştır. Kendisinden sonraki pek çok akımı derinden etkilemiştir. İslâm felsefesinde de Muâllim-î Evvel lâkabı verilmiştir.

Sosyal Medya'da Siyasalalan.

ücretsiz ilan